Soek    

Dienste


Ons pakket sluit die volgende in: Een uur les per week (gedurende skooltermyn) met individuele aandag deur ‘n opgeleide onderwyseres Maksimum vier leerlinge in ‘n klas Een uur oefenles per week op die rekenaar met die CAMI wisku