PERFEKTIKA WISKUNDESENTRUM

By  Perfektika Wiskundesentrum is ons uitgangspunt om individuele aandag, wat KABV-gebonde (die sogenaamde CAPS-benadering) is, aan leerlinge te bied.

Leerlinge sal een uur per week persoonlike aandag van 'n fasiliteerder kry in groepe met 'n maksimum van vier leerlinge. Die skoolsillabus sal gevolg word.

Ons glo egter dat die werk wat elke week behandel word ook ingeoefen moet word en daarom bied ons ‘n ekstra uur per week aan elke leerder op ‘n rekenaar in die sentrum met die CAMI wiskunde program om die week se werk in te oefen. 

Elke leerling sal die sentrum dus twee ure per week besoek.

 

SENTRUM OPEN 12 JANUARIE 2015

By  Perfektika Wiskundesentrum is ons uitgangspunt om individuele aandag, wat KABV-gebonde (die sogenaamde CAPS-benadering) is, aan leerlinge te bied.

Leerlinge sal een uur per week persoonlike aandag van 'n fasiliteerder kry in groepe met 'n maksimum van vier leerlinge. Die skoolsillabus sal gevolg word.

Ons glo egter dat die werk wat elke week behandel word ook ingeoefen moet word en daarom bied ons ‘n ekstra uur per week aan elke leerder op ‘n rekenaar in die sentrum met die CAMI wiskunde program om die week se werk in te oefen. 

Elke leerling sal die sentrum dus twee ure per week besoek.

 

SENTRUM OPEN 12 JANUARIE 2015