Meer oor ons


MEER OOR ONS

"Gee jou kind 'n voorsprong in die lewe deur te belê in sy/haar wiskunde toekoms voor dit te laat is"

Ons is albei opgeleide wiskunde onderwyseresse met jare se ervaring,

'n liefde vir kinders en 'n passie vir wiskunde !

Jare se ondervinding het ons laat besef dat wanneer 'n kind sukses behaal

in wiskunde, dit ook die basis skep vir selfvertroue in baie ander

aspekte van sy lewe.

Daar is nie 'n kitsoplossing vir die verbetering van wiskunde punte nie,

die beste bestanddele tot sukses is :

oefening, volhoudende aandag en goeie onderrig !

Dit is nooit te vroeg om addisionele wiskunde-hulp in te win nie.

Die hedendaagse wiskunde kurrikulum is substansieel in inhoud en daar

moet geweldig baie mylpale in baie beperkte tyd bereik word.

Selfs die "slimste" kinders sukkel om die stywe pas te handhaaf.

As jy agter raak, is dit ongelukkig moeiliker om op halwe blokke voort

te bou. As 'n kind eers selfvertroue in wiskunde verloor het,

verg dit baie tyd en aandag om dit te oorkom.

Daarom voel ons dat een van die grootste geskenke wat 'n

ouer 'n kind kan gee, is 'n veilige omgewing waar die kind met

selfvertroue kan ontwikkel en daar is min dinge in die lewe wat 'n

kind soveel selfvertroue gee soos bevredigende wiskunde punte !

Hierdie is 'n droom wat ons albei al 'n geruime tyd het en so glo

ons dat ons met ons kennis en liefde vir wiskunde 'n verskil

in baie kinders se lewens gaan maak !

Annelie van Heerden en Erika Fourie

 


 

Annelie van Heerden

  • 4 jaar HOD
  • 30 jaar  ondervinding in Wiskunde onderrig (gr.4-7)
  • Uitkomsgebaseerde onderwys en CAPS ondervinding

 

Erika Fourie

  • B.Com + NHOD - RAU
  • 11 jaar ondervinding in Wiskunde (gr.8-10) en
  • Rekeningkunde, Ekonomie, Bedryfsekonomie (gr.8-12)