Soek    

DIENSTE

Ons pakket sluit die volgende in:

 • Een uur les per week (gedurende skooltermyn) met individuele aandag deur ‘n opgeleide onderwyseres
 • Maksimum vier leerlinge in ‘n klas
 • Een uur oefenles per week op die rekenaar met die CAMI wiskunde program. Dit sal spoedoefeninge en werk wat die week behandel is insluit
 • Ekstra twee ure hulp voor Junie en November eksamen
 • Terugvoering aan ouers sal op ‘n gereelde basis plaasvind

 

Klastye:

Klasse word in die middag na skool aangebied. Daar sal ook klasse in die oggende aangebied word vir leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Klastye vir elke graad sal bepaal word na gelang van die aantal inskrywings per graad. Klastye sal deurgegee word voor die skole begin in 2015 sodat elke leerling ‘n tyd kan kies volgens sy eie buitemuurse program. Daar sal egter slegs ‘n beperkte aantal leerlinge per graad geneem kan word.

 

Kostes:

 • ‘n Eenmalige registrasiefooi van R200 per leerling (sluit ‘n dra sak, skrif en basiese skryfbehoeftes in)
 • R1 800 per leerling per kwartaal

 

Betaalmetodes:

 • Vier betalings van R1 800 per kwartaal voor die eerste Vrydag van elke kwartaal
 • Twaalf betalings van R600 elk vir twaalf maande per debietorder vir die 1ste van elke maand
 • Jaarliks vooruitbetaal voor die 12e Januarie 2015 (5% afslag)

 

Ekstra dienste:

 • Daar sal ook gedurende sekere skoolvakansies kort oorbruggingsklasse en werkswinkels aangebied word teen addisionele koste. Hierdie kursusse sal aan alle leerlinge oopgestel word maar leerlinge wat reeds ingeskryf is by PERFEKTIKA Wiskundesentrum sal voorkeur geniet aangesien daar net ‘n beperkte aantal leerlinge per graad geneem sal kan word.